Syksyn webinaarisarja jo ovella!

Syksyn 2020 webinaarisarja aloittaa vahvasti Opintojakson suunnittelu oppimisanalytiikan näkökulmasta webinaarilla Zoomissa keskiviikkona 23.9 kello 14:00. Sarjaa seurataan joka toinen viikko keskiviikko ja torstai aina 16.12 asti, jolloin se huipentuu päätösseminaariin. Mielenkiintoisia puheenvuoroja luvassa ja paikalle toivotaan mahdollisimman paljon väkeä.

Tapahtumakalenterista löydät myös tapahtumien päivämäärät ja kellonajat, sekä zoom linkin kun webinaari alkaa. Zoomiin liityttäessä toivotaan käytettävän oikeaa nimeä. Kaikki paikalle!

-VS

ITK lähestyy jälleen

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa tullaan näillä näkymin järjestämään samassa tutussa paikassa Hämeenlinnan Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä 14.-16.4.2021. Laajan valikoiman joukosta löytyy esimerkiksi tekoälyyn, robotiikkaan ja 3D-tekniikkaan liittyviä presentaatioita. Luvassa on myös paljon hienoja postereita kuten meidän opetuspalvelujen posteri oppimisanalytiikasta.

ITK-webinaarit, ilmoittautuminen ja konferenssiohjelma ITK-päivien omalta sivustolta johon pääset tästä.

Katso myös blogin tapahtumakalenteri, josta löytyy kaikki APOA-aiheiset tapahtumat ja ajankohdat!

-VS

Hei kaikille

Liityin APOA-projektiin elokuun alussa. Analytiikka ja siitä saatujen tulosten avulla opiskelun parantaminen ei välttämättä ole minulle ennaltaan tuttua ainakaan näin virallisessa muodossa, mutta voin jo nyt sanoa olevani kiinnostunut. Luovuuden integrointi erilaisten arvojen analysointiin ja mahdollisten parannusten saavuttaminen tulevaisuudessa motivoivat ja tekevät tästä hyvin mielenkiintoista.

Poikkeuksellisista ajoista ja oransseista jo osalle tutuista metsurin visiireistä huolimatta toivotan kaikille hyvää syksyä!

-Ville Suominen

Projektista

Projekti jatkuu näillä näkymin ensi vuoden keväälle 2021 poikkeustilan vuoksi. Alun perin projektin piti päättyä jo 2020 loppuvuodesta. Projektin yhteisten suositusten tekeminen on kuitenkin jatkunut poikkeustilasta huolimatta ja monen korkeakoulun tekemä digiloikka on nostanut oppimisanalytiikan arvoa. Oppimisanalytiikan sovellutukset ovat vielä varsin alkuaskelissa moneen muuhun analytiikan osa-alueeseen nähden ja digiloikka on nostanut kaikkien näiden haluttavuutta. Kaikki ovat viime aikoina joutuneet panostamaan digitaalisiin työvälineisiin elantonsa vuoksi ja kääntöpuolesta huolimatta löytäneet myös uusia tapoja ja menetelmiä tehdä töitä.

Kesälomat alkavat olla ajankohtaisia ja samanaikaisesti siirryn projektista muihin työtehtäviin, jatkan osittain omia projektin töitäni syksyn aikana loppuun.

Hyvää kesää!

-Matias

EXAM kehitystyön tuloksia

Vuosi sitten puhuin EXAM-järjestelmästä ja tämän tulevasta kehitystyöstä yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun (nykyisin Tampereen korkeakouluyhteisö) kanssa osana EXAM-konsortion kehitystehtäviä. Nyt, poikkeustilasta huolimatta, uusimmassa EXAM-järjestelmän 5.2 versiossa tämän kehitystyön tuloksia voidaan nähdä tenttianalytiikan muodossa. Tavoitteenamme oli vuosi sitten luoda visuaalisesti miellyttävämpi, helpompi tapa koostaa raportteja ja tilastoja tenteistä tentaattorille, ja tämä johti ns. Tentin yhteenveto –näkymän kehitykseen. Tentin yhteenvedon lähtökohtana on ollut tarjota tentaattorille eli opettajalle hyvä kokonaiskatsaus tenttiin ja tätä varten ajattelu ns. yhteenvedon työpöydästä lähti liikkeelle. Tentin yhteenveto –näkymää kehiteltiin ja testattiin pitkin vuotta ja nyt tästä saatiin ensimmäinen tuotantoon soveltuva versio käytettäväksi.


Tentin yhteenveto –näkymä EXAM:ssa.

Tentin yhteenvedossa tentaattori eli opettaja näkee yhdeltä silmäykseltä tentin perustiedot, tietoja palautteista, kuvaajat arvosanoista ja pistemääristä sekä saa halutessaan tulosteena kysymysten pisteet. Perustiedoista tentaattori näkee nopeasti, milloin tentti on ollut auki, kuinka monta valituista kysymyspankin kysymyksistä on arvottu tai valittu tenttiin, ovatko kaikki suoritukset arvioitu ja kuinka pitkään keskimäärin opiskelijat ovat tenttiä tehneet. Tentaattori näkee palautteiden kohdalla, onko kaikki annetut palautteet luettu. Arvosanajakauma näyttää visuaalisesti, kuinka arvosanat jakautuvat suorittajien kesken. Tämän alla näkyy visuaalisesti, miten nämä annetut arvosanat asettuvat suhteessa tenttiin käytettyyn aikaan. Lopusta saa taulukkotiedoston tulosteena kysymyskohtaisista pisteistä. Näkymä tulee todennäköisesti hioutumaan tulevissa versioissa kehitystyön jatkuessa. Esimerkiksi alkuperäisessä määrittelyssä visuaalisia kaavioita oli enemmän jaettuna kahteen sarakkeeseen, jolloin tiedot näkyisivät tiiviimmin samassa näkymässä ilman tarvetta selata yhteenvetoa. Tällä kuitenkin päästään jo hyvin alkuun tenttijärjestelmän analytiikkatyökaluissa ja saadaan käyttäjiltä palautetta yhteenvedon toimivuudesta ja tarpeellisuudesta.

-Matias