Katja Lempinen

7 artikkelia

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2020

Vuosi 2019 oli APOA-hankkeelle hedelmällinen. Paljon asioita saatiin aikaan ja monia jäi vielä vaiheeseenkin, mutta hankettahan on vielä vuosi jäljellä.

Keväällä hankkeen puitteissa keskityttiin Moodleen ja sen ominaisuuksien kehittämiseen oppimisanalytiikan suuntaan. Lisäosia asennettiin ja saatiin sitä kautta Moodleen työvälineitä opettajille. Samaan aikaan pilottiopettajat aloittelivat työtään ottamalla näitä välineitä haltuun ja suunnittelemalla tulevia pilottitoteutuksiaan. Keväällä järjestettiin myös erilaisia tilaisuuksia, joissa oppimisanalytiikkaa esiteltiin opettajille eri tavoin: huhtikuussa oli SAMKin APOA:n järjestämä oma Oppimisanalytiikka-tilaisuus, jossa paikalla oli lähes 30 kiinnostunutta kuulijaa. Lisäksi kevään aikana järjestettiin Raumalla ja Huittisissa eri tiimeille koulutusta oppimisanalytiikan välineistä. Myös ensimmäisen luonnokset EXAMiin saatavasta analytiikasta suunniteltiin ja vietiin kehittäjille.

Kesän aikana toteutui ensimmäinen APOA-pilottiopintojakso, josta kerättiin ensimmäiset palautteet niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin. Kesän aikana varmistui myös, että SAMKin APOA-hankkeesta hyväksyttiin kaksi konferenssiesitystä. Marraskuun alkuun Tokion ACE2019 konferenssiin ja SAMK-SeAMK-tutkimuspäiville Poriin. Lisäksi pyydettiin esitys Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäiville Poriin. Kesän aika oli siis aktiivista kirjoittamisen ja matkavalmistelujen aikaa, vaikka lomaakin ehdittiin pitämään.

Syksyllä pääasiallinen toiminta kohdistui pilottiopintojaksoihin sekä aiemmin mainittuihin esityksiin. Lisäksi EXAMin analytiikan suunnittelua jatkettiin EXAM-konsortion sisällä. EXAMia käyttäville opettajille kysely heidän tarvitsemastaan analytiikasta. Tämän kyselyn tulosten ja aiemman suunnittelun pohjalta saatiin jo ensimmäiset konkreettiset näkyvät osiot EXAMiin. EXAMin sisäiseen kehitysversioon saatiin näkyville Tentin yhteenveto -sivu, jolla on nähtävissä perustietoja tentistä, palautteen lukemisen status sekä esimerkiksi arvosanajakauma. Tenttin yhteenveto-sivu tullaan julkaisemaan kevään aikana EXAMin versiossa 5.2.

Nyt on aika rauhoittua joulun viettoon ja nauttia vuoden vaihtumisesta. Tuokoon uusi vuosi kaikille, mitä eniten toivotte.

Katja

 

ACE2019 Tokiossa 31.10 – 3.11.2019

SAMKin APOA-hankkeen alustavia tuloksia esiteltiin viime viikolla Tokiossa ACE2019-konferenssissa SAMKin voimin. Esitys otsikolla ‘Insight on the Finnish Field of Learning Analytics – Applications and Ethics in Adaptive Education Models‘ herätti konferenssissa kiinnostusta täyden esitystilan verran. Kysymyksiä myös esityksen jälkeen sekä yleensäkin verkko-opetuksesta että oppimisanalytiikkaa kohtaan oli mukavasti. Muutoin oppimisanalytiikka ei näkynyt konferenssissa kovinkaan paljoa.

ACE2019 on IAFORin järjestämä kansainvälinen konferenssi, joka keskittyy opetuksen ja oppimiseen. Teemana oli ” Independence & Interdependence” ja mukana oli tänä vuonna noin 600 osallistujaa eri puolilta maailmaa, eniten kuitenkin Aasiasta, mutta myös muutamia eurooppalaisia esityksiä oli mukana.  Suomesta SAMKilaisten lisäksi mukana oli OAMKilaisia.

Konferenssi oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen alusta loppuun saakka. Keynote-puheenvuoroissa oli asiaa niin robotiikasta kuin verkko-opetuksen edistämisestäkin. Tärkein ja painavin asia kuitenkin tuotiin esille heti ensimmäisessä tervetuliaispuheessa: tutustukaa toisiinne, se vähentää ristiriitoja ja vääriä oletuksia eri kulttuureista tulevista henkilöstä. Tätä koetimme konferenssin ajan noudattaa.

SAMKin APOA-projektilaiset ACE2019-kokouksessa Tokiossa.

Syyskuu alkoi – hankkeessakin tapahtuu taas

 

Hyvää syksyn alkua!

Syyskuun ensimmäiset päivät on takana ja hankekin on päässyt uuteen syksyyn ja täyteen vauhtiin kesän jälkeen. Alkusyksyssä on ollut paljon toimintaa ja erilaisia hienoja juttuja, joita on päästy tekemään yhdessä opettajien kanssa.  Yksi hienoista asioista on se, että ensimmäinen pilottiopintojakso on kesän aikana pyörähtänyt läpi ja kokemuksia sekä kehittämisehdotuksia niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin ollaan keräämässä.  Toinen hieno juttu on, että opettajat SAMKissa ovat todella aktivoituneet oppimisanalytiikan suhteen. Tämän syksyn aikana on yksittäisten opettajien kanssa mietitty, miten omalle opintojaksolle saisi oppimisanalytiikkaa sellaiseenpedagogisesti järkevään muotoon, että siitä on hyötyä sekä opettajalle että opiskelijiolle. Samalla on mietitty uusia työvälineitä Moodleen, jolla tätä prosessia saadaan näkyväksi, eli niitä oppimisen jalanjälkiä sinne sähköiseen ympäristöön syntymään. Tämä on melkein ollut isompi asia kuin itse työvälineet ja usein on tarvittu myös niitä Moodlessa jo olleita työvälineitä avuksi ja tueksi sekä niiden käyttöä on myös sovellettu.  Mielenkiintoinen alkusyksy siis hankkeen osalta.

Ensi viikolla esitellään ensimmäisiä hankkeen tuloksia SAMK-Seamk tutkimusfoorumissa, siitä sitten lisää seuraavalla kerralla.

Katja

 

Hyviä uutisia heinäkuun alkuun – kaksi esitystä SAMKin osahankkeesta hyväksytty

Kesälomalla ei pitäisi tapahtua kovinkaan paljoa, vaikka työasioita sivusilmällä aina seuraakin.  Näinhän sitä aina ajattelee kun lomalle jää. Tänä kesänä kuitenkin saimme niin kivoja uutisia kahdesta tekemästämme esityksestä, että ne on pakko julkaista näin keskellä kesääkin.

Saimme läpi SeAMK/SAMK-tutkimusfoorumiin Porissa esityksen ja artikkelin otsikolla APOA vai apua – analytiikan mahdollisuudet ja uhkat.  Lisäksi Loka-marrakuun vaihteeseen The Asian Conference on Education 2019– konferenssiin Tokioon saimme sekä esityksen että artikkelin  julkaisuun otsikolla Insight on the Finnish field of Learning Analytics – Applications and Ethics in Adaptive Education Models.

Hankkeen puitteissa nyt sitten kehittämisen ohessa kirjoitamme ja tutkimme, kuten hankkeemme edellyttää (lomallakin, ihan vaan vähän 😉 )

 

Katja

Oppimisanalytiikasta

Tämän kevään aikana on SAMKissa järjestetty muutamia oppimisanalytiikkaan liittyviä koulutuksia. Koulutusten perimmäisenä tarkoituksena on ollut jakaa ymmärrystä siitä, miksi oppimisanalytiikkaa kannattaisi käyttää ja miten. Myös käyttöönotetuista välineistä on kerrottu samalla.

Usein ajatellaan, että väline on itse tarkoitus. Oppimisanalytiikankaan kohdalla näin ei ole, vaan esimerkiksi Moodlen oppimisanalytiikkatyövälineet tuovat opettajalle ja opiskelijalle tietoa opintojaksolla edistymisestä siinä kohtaa kun sitä tarvitaan.  Milloin tietoa sitten tarvitaan? Opintojaksolla eteneminen tulee visuaalisesti näkyväksi esimerkiksi Suoritusten seuranta  – lohkon avulla. Opiskelijalle tieto opintojaksolla etenemisestä on tärkeää ja samalla tehtävien palautuksen unohtaminen vähenee. Visuaalinen seuranta tehdyistä oppimisteoista, eli tehtävistä, materiaalien lukemisesta, testeistä jne., motivoi myös opiskelijaa, koska konkreettisesti näkee oman etenemisensä opintojaksolla.  Opettaja on kuitenkin tärkeässä roolissa, jotta tämä on mahdollista. Opettajan on aktivoitava suoritusten seuranta opiskelijoille näkyville ja vielä halutut tehtävät ja muut aktiviteetit ko. suoritusten seurantaan.

Opettajalle oppimisanalytiikka luo mahdollisuuksia nähdä selvemmin, mitä opintojakson verkko-oppimisympäristössä tapahtuu. Onko viimeisestä opintojaksolle kirjautumisesta paljon aikaa? Onko opiskelijoilta useita tehtäviä jäänyt palauttamatta? Onko opintojakson materiaaleihin tutustuttu? Ovatko annetut tehtävät riittävän haastavia suhteessa keskenään tai onko niiden arviointi oikeassa suhteessa? Entä mihin aikaan opiskelijat yleensä käyvät opintojaksolla? Nämä kaikki tiedot ovat olleet opettajan saatavilla jo aiemminkin lokitietojen kautta, mutta nyt näitä tietoja on saatu visuaalisesti helpommin tulkittavaan muotoon. Samalla työvälineiden kautta on tullut myös helpompia tapoja lähestyä opiskelijaa esimerkiksi sähköpostiviestein.

Oppimisanalytiikka ei suoraan vähennä opettajan työtä, mutta voi säästää aikaa, jonka käytön voi kohdentaa jatkossa opiskelijoiden hyväksi. Esimerkiksi, jos opettaja havaitsee jo opintojakson alkupuolella, että osa opiskelijoista ei ole selvinnyt tehtävistään, voi heille kohdistaa tukitoimia, jotta he voivat edetä opintojaksolla. Oppimisanalytiikka ei ole automaatti, vaan sen käyttö on suunniteltava osana opintojakson oppimispolkua. Tällöin voidaan saada analytiikasta maksimaalinen hyöty sekä opiskelijoille että opettajille.

Katja