Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa

Eli ITK-päivät pidettiin viime viikolla Hämeenlinnassa tuttuun tyyliin Aulangolla. Aiheena oli hyvinkin paljon digitalisaatio ja tämän johdosta myös oppimisanalytiikka eli oltiin kyllä ihan oikeassa paikassa! Digitalisaation tarve kasvaa työelämässä ja myös opetusmaailmaan tämä tekee yhä enemmän tuloaan. Lähdetään enemmän tekniikkavetoiseen opetukseen, jossa keskiössä pyörii tietokone, tabletti tai älypuhelin ja niissä opetus. Tämä muutos tarkoittaa sitä, että siirrytään enemmän maailmaan, jossa tieto on helposti saatavilla. Opetuksen tarve sekä luonne muuttuvat.

Puhuttiin paljon pelillistämisestä, mukautuvasta opetuksesta sekä datan kautta opintojen parantamisesta (eli oppimisanalytiikasta). Esimerkiksi Tampereen GameLab kehitti matematiikkapeliä, jossa suoritukset vaikuttivat tiettyihin indikaattoreihin, joiden perusteella opettaja pystyi mukauttamaan opetustaan. Sanotaanko että koko luokassa meni murtolaskut hyvin yhtä oppilasta lukuun ottamatta. Peli tunnistaa tämän kehityksen tarpeen ja ehdottaa murtolaskujen lisäämistä pelissä kyseiselle oppilaalle. Aiheeksi muodostui myös se pitäisikö tekoälyn tai jonkin algoritmin hoitaa näihin tarpeisiin vastaamisen vai hoitaisiko ihminen (opettaja) tämän.

VR (virtuaalitodellisuus) oli myös esillä opetuksen työkaluna mutta AR (augmentoitu todellisuus) ei niinkään. Puhuttiin mikrokompetensseista osaamisen lisäämisessä ja tunnistamisessa. Katoaako perinteinen tutkinto kokonaan ja aletaan vain tunnistaa erilaisia osaamisia? Euroopan uuden viime vuonna voimaan tulleen tietosuoja-asetuksenkin (GDPR) vaikutukset olivat vielä esillä ja kun puhuttiin datan hyödyntämisestä, oli aiheellista myös puhua anonymisoinnista sekä pseudonymisoinnista. Jokaista huoletti selvästi vielä henkilökohtaisen tai yksilöivän tiedon hyödyntäminen. Nähtäväksi jääkin, kuinka pitkälle opetuksessa mennään digitalisaation osilta. Suomi on kuitenkin opetuksessa ja tämän teknisessä kehityksessä näyttänyt suuntaa varsin mallikkaasti.

-Matias