Oppimisanalytiikka ja Moodle

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan opiskelijoiden ja näiden oppimisympäristön datan mittaamista, keräämistä ja tarkastelua tarkoituksena paremmin ymmärtää ja optimoida opiskelua ja ympäristöä missä tämä tapahtuu. (Learning Analytics & Knowledge, 2011) Jotta voidaan alkaa suorittamaan analytiikan mukaista työtä pitää meillä olla olemassa opiskelijoita ympäristössä mikä tuottaa jatkuvaa tietoa tapahtumista tämän ympärillä.

Moodlen osilta analytiikka onnistuu helpoiten ns. alemman tason analytiikkatyökalujen avulla. Moodle on yhteisövetoinen oppimisalusta, johon kehittäjät eri puolilta maailmaa luovat päivityksiä, lisäosia ja ominaisuuksia vapaasti käytettäväksi. Useat oppilaitokset käyttävät ja kehittävät Moodleen opetustarkoituksiin soveltuvia lisäosia ja analytiikan osilta on myös näin. Moodlessa on olemassa kehittyneempi ennustusmalleihin perustuva analytiikkatyökalu, jolla voidaan tavoitteen ja indikaattorien mukaisesti analysoida alustassa olevaa dataa. Tämä työkalu ei kuitenkaan ole opettajien saatavilla vaan kuuluu pääkäyttäjän työkalupakkiin. Opettajille on kuitenkin olemassa lohkoihin perustuvia analytiikkatyökaluja, näistä tärkeimpänä analytiikkakaaviot.

Analytiikkakaaviot –lohko on kurssikohtainen lohkolisäosa, joka kerää opintojaksolla olevan datan ja visualisoi tämän. Kaikki tämä data on ennalta opintojaksolle kertyvään lokiin kuuluvaa tietoa, jota on kuitenkin varsin vaikea kalastella tarkasti. Analytiikkakaaviot –lohko tuottaa tästä datasta hyödyllisiä kaavioita kurssiaktiivisuudesta, materiaalien käytöstä sekä arvosanakehityksestä. Lohko tarjoaa myös mahdollisuuden muistuttaa vähemmän aktiivisia opiskelijoita olemaan aktiivisempia (tekee huomioita kaavioissa perustuen läsnäolon puutteeseen aktiviteettien ja näiden palautusten ympärillä). (Moodle 2018)

Muita hyviä käytännön analytiikkatyökaluja Moodlessa on mm. Heatmap –lohko ja ihan se perinteinen kurssiloki. Heatmap –lohko kerää tietoja kävijämääristä ja kävijöistä aktiviteetti- ja kurssikohtaisesti. Loki, vaikkakin varsin vaikealukuinen tiedonlähde, on oikein käytettynä hyvä tarkkojen tapahtumien hakemisessa ja varmentamisessa (esim. tentin aikaiset tapahtumat opiskelijalta).

Kaiken kaikkiaan opettajien työtä avustavia työkaluja Moodlesta löytyy paljon ja osa näistä toimii jopa analytiikan työkaluina. Suosittelisin jokaisen opettajan ottamaan Moodlessa käyttöön analytiikkakaaviot –lohkon, sillä tämän hyöty on kiistaton opintojakson aikana sekä uutta opintojaksoa luodessa vanhaan dataan peilaten.

Olisipa kevät jo!

-Matias

 

Lähteet:

Moodle. 2018. Blocks: Analytics graphs. Viitattu 05.03.2019: https://moodle.org/plugins/block_analytics_graphs

LAK’2011. 2011. 1st International Conference on LA and Knowledge 2011. Viitattu 05.03.2019: https://tekri.athabascau.ca/analytics/