Täydellinen

Opintojaksototeutuksia työstetään vuodesta toiseen jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä, jossa jokaisella on oma tyylinsä opettaa, joka näkyy oppimisympäristöjen toteutuksissa. Oppimisalustat tarjoavat paljon erilaisia vaihtoehtoja sisältöjen, rakenteiden ja asetusten osalta, ja kenelläkään ei ole täysin samanlaista opintojaksoa. Kysymykseksi muodostuukin, onko oppimisalustojen opintojaksoihin hyvä luoda jonkinlainen standardi, joka kuvaisi vähimmäisvaatimuksen edellä mainituille? Olisiko aiheellista vaatia esimerkiksi edistymisen seurannan käyttämistä toteutuksissa ja kuinka pitkälle tämän työkalun asetukset pitäisi hioa?

Vähän yli kymmenisen vuotta sitten oltiin vielä sellaisessa vaiheessa digitaalisten oppimisympäristöjen kanssa, että ei oletettu opintojaksototeutuksen rakentuvan tämän ympärille. Ammattikorkeakoulujen enemmän käytännönläheiset toteutukset pyörivät tuolloin pitkälti vielä paperisten läsnäololistojen ja tehtävämonisteiden varassa. Ei katseltu laitteilta samoja ohjeita, ehkä teknisemmillä aloilla jo käytettiin hakupalveluita ratkaisujen löytämiseen, mutta verraten tuota kymmenen vuotta sitten ollutta asetelmaa nykyhetkeen voisiko edessämme pian samankaltainen seuraava vaihe digitaalisten oppimisympäristöjen sisäistämisessä opetukseen? Kun olemme siirtyneet käyttämään varsin kovalla aikataululla käyttämään digitaalisia oppimisalustoja ja luomaan käytänteemme toiminnalle näissä olisi järkevää ajatella, että seuraava askel olisi tehokkuus ja optimointi. Tässä mielessä ajamalla tehostavien työkalujen käyttöä standardoinnin kautta saisimme kaikille toteutuksille seurannan toimimaan kautta oppilaitoksen, dataa kertyisi järjestelmällisesti jatkokäyttöä varten ja olisimme enemmän tietoisempia kaikesta järjestelmissä tapahtuvasta. Opetuksen näkökulmasta jokaisella opettajalla olisi vähintään samat työkalut käytettävissä toteutuksien tekemiseen ja ajan myötä näihin tulisi luonnollisempi ote. Pitkällä tähtäimellä vähennettäisiin koulutustarvetta yksinkertaisista, mutta toimivista vaadituista työkaluista oppimisalustalla.

Kun puhun seuraavasta askeleesta ja siitä, miten opintojaksoja pitäisi jatkossa rakentaa niillä työkaluilla mitä niin paljon oppimisalustat tarjoavat, puhun ns. täydellisestä opintojaksototeutuksesta. Täydellisestä niin, että toteutuksella olevat työkalut toimivat kaikki tarkoitetulla tavalla ja palvelevat sekä opettajaa että opiskelijaa mahdolliseen nähden optimaalisesti. Moodlemme kannalta toimiva opintojakso käyttäisi kaikkia seurannan toimintoja, toimisi oikein opiskelijan, että opettajan näkökulmasta sivun eri tasoilla ja olisi varustettu rinnakkaisiin opetuksen järjestelmiin nähden vastaavilla tiedoilla. Järjestelmäintegraatiot erikseen sitten. Utopiaa mutta myös mahdollista jos kaikki organisaation jäsenet toimivat tavoitteen saavuttamiseksi.

-Matias