ITK lähestyy, tutkimus etenee

Hämeenlinnassa vietetään taas vuosittaista ITK-päivää huhtikuun alussa ja tuonne meiltäkin on posteri tiedossa oppimisanalytiikasta. Aiheenamme on oppimisanalytiikka opiskelijan näkökulmasta ja erot eri korkeakoulumuotojen välillä asenteissa, odotuksissa ja etiikassa. Tarkoituksena on siis mitata hankkeemme opiskelijatyöpajojen teemojen ja näkökulmien pitävyyttä, luotettavuutta ja vaihtelevuutta eri asemassa, korkeakoulumuodoissa ja tilanteissa olevien opiskelijoiden välillä. Tätä varten keräämme keväällä anonyymejä tuloksia tutkimuskyselyihin yksinkertaisella satunnaisotannalla sekä Satakunnan ammattikorkeakoulussa, että kattavammin tutkimuskumppanimme cMOOC-verkko-opintojaksolla. Tuloksista esitämme posterin ensin ITK-päivillä, ja teemme vielä tutkimusjulkaisun myöhemmin keväällä.

Tähän asti meidän hankkeemme on keskittynyt pitkälti valmiuksien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen korkeakoulutuksen oppimisanalytiikan käytölle ja työvälineemme ovat olleet pitkälti Gartnerin (2012) ensimmäisen tason kuvailevaa analytiikkaa. Koekäytetty siis mahdollisia dataa esittäviä työkaluja, joihin perustuen tehdään opetusta koskevia päätöksiä. Koska oppimisanalytiikan edistyneemmät tasot ovat pitkälti GDPR-asetuksen myötä hankalia soveltaa, siirrytään myöhemmin tänä vuonna tarkastelemaan vielä profiloinnin kannalta suopeaa toista, selittävää tasoa. Tästä lisää myöhemmin!

-Matias