Entä se EXAM?

EXAM on lähes koko Suomen kattava akvaariotenttijärjestelmä, joka on toteutettu yhdessä kymmenen suomalaisen ammattikorkeakoulun, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Valamis Groupin kanssa (entinen Arcusys). Tarkoituksena oli tuoda tenttijärjestelmät tälle vuosituhannelle digitalisoituvan opiskeluympäristön kehityksen mukaisesti. Tenttijärjestelmää kehittää eteenpäin EXAM-konsortio, jossa on nykyään mukana jo 27 korkeakoulua. Konsortio, kuten kaikki muutkin erilaisten opetusjärjestelmien kehittäjät, ovat kiinnostuneita myös oppimisanalytiikan mahdollisuuksista.

EXAM-järjestelmässä on olemassa jo APOA-hankkeen alkuvaiheissa erilaisia tilasto- ja raportointitoimintoja, mutta nämä ovat palvelleet vain pääkäyttäjiä ja ylläpitäjiä eikä opettajia (tentaattoreita). Osana APOA-hankkeen kehitystyötä myös EXAM on tullut tulilinjalle kehitettävänä ahjona analytiikan osilta. Koska järjestelmän käyttö on yleistymässä uskomatonta tahtia vuosittain, on myös tähän sijoittaminen oppimisanalytiikan työkalujen kehittämisessä siis suotava askel eteenpäin.

EXAM-järjestelmästä voidaan siis jo tehdä kutsuja liittyen tenttivarauksiin, tentteihin, päivämääriin ja muodostaa näistä räätälöityjä raportteja sekä tarkkailla tilastoja käyttöasteista. Järjestelmä käyttää näiden kutsumiseen REST-tyylisiä verkkopalvelukutsuja, jotka palauttavat JSON-tiedostomuodossa haluttuja tietoja. JSON sopii hyvin, sillä tämä on yhteensopiva perinteisestä tietokantarakenteesta poikkeavien tietokantojen kanssa (noSQL-tyyliset tietokannat). Tietokantana järjestelmässä onkin NoSQL. Kutsuilla tietokannasta saadaan siis JSON-tiedostona halutut arvot, jotka sitten listataan raporttina käyttäjälle.

Ideana hankkeessa onkin valjastaa nuo olemassa olevat kutsumetodit ja niiden tuottama tieto uuteen, helposti luettavaan visuaalisempaan muotoon ja saattaa nämä osaksi opettajien (tentaattorien) työkaluja EXAM-järjestelmässä. Se mitä esimerkiksi kaivattaisiin olisi kysymyskohtainen vaikeutta ilmaiseva indikaattori, tentin läpäisyarvot suhteessa ajankohtiin, tenttivaraustilastot ja arvosanajakaumat. Ja nämä johonkin mukavaan ja selkeään ulkoasuun osaksi järjestelmää. Tästä lisää myöhemmin.

-Matias