wpadmin

2 artikkelia

Oppimisanalytiikka uuden opettajan apuna

Näin syysloman jälkeen alkaa paitsi joulun odotus niin myös seuraavan kevään opintojaksojen suunnittelu. Aloitin opetustehtävissä SAMKissa syksyllä 2019 ja pääsin melkein heti mukaan myös APOA-hankkeeseen. Vuosi sitten tähän aikaan suunnittelin siis tulevien opintojaksojeni sisältöjä, opettelin samaan aikaan uuden organisaation tapoja ja oppimisanalytiikan alkeita, ja samalla mietin miten hyödyntää oppimisanalytiikkatyökaluja APOA-pilottiopintojaksollani.

Uudella opettajalla oli paljon opittavaa, mutta nyt vuosi tuon kokemuksen jälkeen olen tyytyväinen, että Moodlen oppimisanalytiikkamahdollisuudet tulivat heti alusta alkaen tutuksi ja samalla käyttöön kaikille opintojaksoilleni.

Activity Services -pilottiopintojaksosta tarjottiin opiskelijoille keväällä 2019 kaksi erillistä toteutusta: toinen kokonaan verkossa ja toinen lähiopetuksena. Opetin lähiopetustoteutuksen, joka koostui luennoista, Moodlessa tarjolla olleesta opiskeltavasta materiaalista ja opiskelijoiden pitämistä esitelmistä. Niiden lisäksi opiskelijat muun muassa antoivat esityksistä toisilleen palautetta Moodlen keskustelualueella.

Esittelin opiskelijoille ensimmäisellä luennolla APOA-hankkeen ja oppimisanalytiikan idean. Näytin Moodlesta mitä opettaja voi oppimisanalytiikkatyökalujen avulla seurata ja huomioida, ja miten opiskelijat voivat seurata omaa edistymistään. Seurasinkin tarkasti muun muassa luettavaksi annettujen artikkelien ja muun materiaalin avauksia, ja myöhemmässä vaiheessa myös näytin opiskelijoille seurantakaavioita, joista näkyi yleisellä tasolla avauksien määrä. Tästä huolimatta vahva suositukseni lukea tietyt artikkelit tai yritykseni saada niiden pohjalta aikaan keskustelua luennolla ei toiminut, joten vastaisuudessa luettavasta materiaalista täytynee tehdä pakollista.

Pilottiopintojaksolla annettiin ja saatiin paljon vertaispalautetta ja opiskelijat olivat siitä todella mielissään. Olen sittemmin lisännyt lähes jokaiselle opintojaksolleni enemmän palautteen antamista: opettajan antaman palautteen lisäksi itsearviointia, ryhmän arviointia ja vertaispalautetta, kirjallisesti ja suullisesti. Näen palautteen antamisessa ja saamisessa tulevaisuudessa vielä enemmänkin mahdollisuuksia myös oppimisanalytiikkaa hyödyntäen.

Nyt itselläni on takana reilu vuosi matkailun opettajana ja APOA-hankkeessa, ja on aika alkaa suunnitella Activity Services -opintojakson ensi kevään toteutusta. Pilottiopintojakson kokemuksen myötä seuraavalla toteutuksella on mahdollista hyödyntää yhä enemmän oppimisanalytiikkaa ja oppia samalla itse uutta. Toivoisin löytäväni uusia keinoja etenkin opiskelijoiden motivointiin ja kannustamiseen (esimerkiksi automaattiviestit analytiikan pohjalta), yksilöllisempien tehtävien tarjoamiseen ja palautteen lisäämiseen.

 

Emma Roinila

toimii Satakunnan ammattikorkeakoulussa Palveluliiketoiminnan osaamisalueella lehtorina ja on ollut SAMKin APOA-osahankkeessa pilottiopettajana.

APOAsta apua oppimiseen

OKM myönsi keväällä 2018 kymmenelle ammattikorkeakoululle 2,3 milj. € avustuksen oppimisanalytiikan käytännön tason kehittämiseen. Hankkeelle annettiin nimi APOA – apua parempaan oppimiseen ammattikorkeakouluissa. Hanke on kolmivuotinen.

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan yleisesti käytetyn määritelmän mukaan oppijasta kertyvien tietojen keräämistä, mittaamista, analysointia ja raportointia siten, että tarkoituksena on ymmärtää ja optimoida oppimista ja oppimisympäristöjä. Oppimisanalytiikan tavoitteena on siis parantaa oppimisen edellytyksiä ja päästä kiinni oppimisen mahdollisiin ongelmiin. Teknisesti tämä kuulostaa helpolta, mutta käytännössä se edelleenkin edellyttää eri paikkoihin kertyvän tiedon keräämistä ja yhdistelemistä siten, että saadaan aikaan visuaalisesti helposti käsitettävä kuva siitä, miten jollakin opintokokonaisuudella oppiminen edistyy.

APOA-hankkeen puitteissa on tarkoitus selvittää sekä opiskelijan että opettajan puolelta mitä tietoa he tarvitsevat oppimisen seuraamiseen ja tukemiseen ja miten tämä voidaan toteuttaa jo olemassa olevissa tai uusissa järjestelmissä visuaalisesti helppolukuisessa muodossa. Pilotointien kautta päästään tutkimaan oppimisprosesseja, joissa mahdollisia työkaluja testataan sekä kehitetään opetuksen pedagogiikkaa oppimisanalytiikkaa paremmin mahdollistavaksi.  Lopuksi luodaan vielä suositukset oppimisanalytiikan hyödyntämiselle AMK-sektorilla ja pyritään levittämään hyviä käytänteitä kaikkiin AMKeihin.

SAMKissa APOA-hanke on jo käynnistynyt ja ensimmäiset opettajat on kiinnitetty projektiin. APOA-hankkeeseen otetaan opettaja jokaiselta osaamisalueelta. Lisäksi hankkeessa on mukana toimijoita Opetus- ja laatupalveluista sekä ICT-palveluista.  Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään opettajien tiedontarpeita opiskelijoiden opintojaksolla edistymisestä ja siitä, missä muodossa tämä tieto olisi helpoimmin käytettävissä. Samaan aikaan pyritään kehittämään Moodlea oppimisanalytiikan osalta eteenpäin. Moodlessa on jo nyt olemassa muutamia lisäosia, jotka mahdollista oppimisen ja suoritusten seurantaa varsin matalalla kynnyksellä. Näitä työvälineitä testataan ja hankitaan tarpeiden mukaan kokeiluun lisää.

Syksyn aikana hanke tulee kutsumaan osaamisalueiden asiasta kiinnostuneita opettajia tapaamisiin, joissa keskustellaan oppimisanalytiikan tiedontarpeista. Seuraa siis viestintäämme!