Päivittäiset arkistot: 11.1.2021

1 artikkeli

Motivoinnin juuriin

Oppimisen kannalta kommunikointi on oleellisessa osassa opetuksessa. Kommunikoinnilla, oli se sitten puhetta tai tekstiä, saadaan vastaanottajassa aikaan tunne-elämys. Koska verkko-opetus on pitkälti opiskelijan itsenäistä työskentelyä, on opiskelijan motivointi erittäin tärkeää. Yksi motivaation syntymisen ehto on juuri tunne-elämyksen herääminen.

Tapio Puolimatka esitti artikkelinsa Tunteiden kognitiivisuus ja oppiminen (Aikuiskasvatus Vol 24 2/2004) ingressissä seuraavanlaisia päätelmiä:

”Tunteet eivät ole järjen vastakohta vaan järjellisen ajattelun perusta. Tunteet tarjoavat informaatiota, jota ilman järki ei pystymuodostamaan kokonaisvaltaista käsitystä todellisuudesta. Tunteet vaikuttavat siihen, mitä havaitsemme, minkälaisia teemme, ja millaisiin luoviin ajatuksiin saamme herätteitä. Toisaalta järkeä tarvitaan tunteiden tarjoaman informaation pätevyyden arvioimiseen. Tunteilla on tärkeä merkitys oppimisprosessia motivoivina tekijöinä. Niinpä tunteet ja järki ovat oppimisessa molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa.”

Miten annetaan virikkeitä tunne-elämyksiin verkko-opetuksessa?

Lisää aiheesta:

Puolimatka, T (2004). Tunteiden kognitiivisuus ja oppiminen. Aikuiskasvatus, 24(2), 102-110.

https://doi.org/10.33336/aik.93549

Pekka Huhtala, Satakunnan ammattikorkeakoulun fysiikan lehtori ja APOA-hankkeen pilottiopettaja.