APOAsta apua oppimisen tukemiseen

OKM myönsi keväällä 2018 kymmenelle ammattikorkeakoululle 2,3 milj. € avustuksen oppimisanalytiikan käytännön tason kehittämiseen. Hankkeelle annettiin nimi APOA – apua parempaan oppimiseen ammattikorkeakouluissa. Hanke on kolmivuotinen.

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan yleisesti käytetyn määritelmän mukaan oppijasta kertyvien tietojen keräämistä, mittaamista, analysointia ja raportointia siten, että tarkoituksena on ymmärtää ja optimoida oppimista ja oppimisympäristöjä. Oppimisanalytiikan tavoitteena on siis parantaa oppimisen edellytyksiä ja päästä kiinni oppimisen mahdollisiin ongelmiin. Teknisesti tämä kuulostaa helpolta, mutta käytännössä se edelleenkin edellyttää eri paikkoihin kertyvän tiedon keräämistä ja yhdistelemistä siten, että saadaan aikaan visuaalisesti helposti käsitettävä kuva siitä, miten jollakin opintokokonaisuudella oppiminen edistyy.

APOA-hankkeen puitteissa on tarkoitus selvittää sekä opiskelijan että opettajan puolelta mitä tietoa he tarvitsevat oppimisen seuraamiseen ja tukemiseen ja miten tämä voidaan toteuttaa jo olemassa olevissa tai uusissa järjestelmissä visuaalisesti helppolukuisessa muodossa. Pilotointien kautta päästään tutkimaan oppimisprosesseja, joissa mahdollisia työkaluja testataan sekä kehitetään opetuksen pedagogiikkaa oppimisanalytiikkaa paremmin mahdollistavaksi.  Lopuksi luodaan vielä suositukset oppimisanalytiikan hyödyntämiselle AMK-sektorilla ja pyritään levittämään hyviä käytänteitä kaikkiin AMKeihin.

SAMKissa APOA-hanke on jo käynnistynyt ja ensimmäiset opettajat on kiinnitetty projektiin. APOA-hankkeeseen otetaan opettaja jokaiselta osaamisalueelta. Lisäksi hankkeessa on mukana toimijoita Opetus- ja laatupalveluista sekä ICT-palveluista.  Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään opettajien tiedontarpeita opiskelijoiden opintojaksolla edistymisestä ja siitä, missä muodossa tämä tieto olisi helpoimmin käytettävissä. Samaan aikaan pyritään kehittämään Moodlea oppimisanalytiikan osalta eteenpäin. Moodlessa on jo nyt olemassa muutamia lisäosia, jotka mahdollista oppimisen ja suoritusten seurantaa varsin matalalla kynnyksellä. Näitä työvälineitä testataan ja hankitaan tarpeiden mukaan kokeiluun lisää.

Syksyn aikana hanke tulee kutsumaan osaamisalueiden asiasta kiinnostuneita opettajia tapaamisiin, joissa keskustellaan oppimisanalytiikan tiedontarpeista. Seuraa siis viestintäämme!